Cập nhập ngày 23/04/2024

Phần 2: Hướng dẫn đặt hàng Taobao, Tmall, 1688

Thân Hằng

038 9595 918

hangthan86@gmail.com

kinhnghiemnhaphang.com


Kiến thức thực tiễn

Truy cập mọi lúc mọi nơi

Hỗ trợ từng câu hỏi


Học Online

Mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị


Tin cậy

Bởi 2000 học viên


Chất lượng

Diễn giả chuyên môn tốt

Bạn sẽ mất quyền lợi nếu đăng ký kiến thức này từ các nguồn không chính thống ngoài Kinh Nghiệm Nhập Hàng

1. Không được hỗ trợ bởi tác giả, người tạo ra kiến thức.

2. Không được tham gia các cộng đồng, group thảo luận.

3. Không nhận được cập nhật nếu có thay đổi về nội dung.

4. Không được truy cập các tính năng quan trọng từ Kinh Nghiệm Nhập Hàng

Tác giả

Thân Hằng

Tôi đã có 10 năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty hữu hạn tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc, thành thạo tiếng Trung, hiểu rõ về văn hóa và tư duy kinh doanh của nước bạn.

Tôi đã chia sẻ và hướng dẫn cho hàng ngàn anh chị em tại 30 khóa học offlline và 20 khóa học online trong suốt 3 năm qua, giúp các bạn học viên có thể tự tìm kiếm và mua sản phẩm với giá tận gốc, chủ động, bí mật nguồn hàng, tham gia giao lưu với cộng đồng buôn bán hàng Trung uy tín, đoàn kết, vững mạnh.

Nội dung học tập