Cập nhập ngày 17/06/2024

Tự nhập hàng trên các trang Thương mại điện tử Trung Quốc Taobao, Tmall, 1688...

Tiết kiệm 17%

Giá: 600,000 đ 500,000 đ

3 khóa họcHọc Online

Mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị


Tin cậy

Bởi 2000 học viên


Chất lượng

Diễn giả chuyên môn tốt

Bạn sẽ mất quyền lợi nếu đăng ký kiến thức này từ các nguồn không chính thống ngoài Kinh Nghiệm Nhập Hàng

1. Không được hỗ trợ bởi tác giả, người tạo ra kiến thức.

2. Không được tham gia các cộng đồng, group thảo luận.

3. Không nhận được cập nhật nếu có thay đổi về nội dung.

4. Không được truy cập các tính năng quan trọng từ Kinh Nghiệm Nhập Hàng